ร่วมเสวนาเชิงนโยบาย "6 เดือนกับความร่วมมือของรัฐ" ในกิจกรรมสัมมนา "อีอีซี แม่เหล็กเศรษฐกิจไทยเชื่อมโลก"

ร่วมเสวนาเชิงนโยบาย "6 เดือนกับความร่วมมือของรัฐ" ในกิจกรรมสัมมนา "อีอีซี แม่เหล็กเศรษฐกิจไทยเชื่อมโลก"

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก.กนอ. ร่วมเสวนาเชิงนโยบาย "6 เดือนกับความร่วมมือของรัฐ" ในกิจกรรมสัมมนา "อีอีซี แม่เหล็กเศรษฐกิจไทยเชื่อมโลก" จัดโดย มติชนร่วมกับสำนักงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในโอกาสครบรอบ 40ปี โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษ "การลงทุนรัฐ-เอกชน ในอีอีซี" โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วย ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   21 กันยายน 2560