งานสัมนา เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส

งานสัมนา เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. ให้เกียรติเปิดงานสัมนา เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส โดยคุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและหัวข้อโครงการผลิตรถเข็น รถโยกคนพิการในนามโรงงานไทยวีล โดยคุณวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิคนพิการไทยและมอบเงินสนับสนุนรถเข็น (วีลแชร์) จำนวน 10 คัน ให้มูลนิธิคนพิการไทย   26 กันยายน 2560