สัมภาษณ์ ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายการ ห้องข่าวธุรกิจ ช่องเนชั่น 22

สัมภาษณ์ ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายการ ห้องข่าวธุรกิจ ช่องเนชั่น 22

ติดตามชมรายการย้อนหลังการสัมภาษณ์ ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายการ ห้องข่าวธุรกิจ ช่องเนชั่น 22 เวลา 10.40 น. ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ในประเด็นเกี่ยวกับบทบาท กนอ. ในพื้นที่ EEC ผ่านทางลิงค์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155921283357450&id=359255107449