“กนอ” เดินหน้าเจาะลึกโมเดลพื้นที่อีอีซี ตามแบบคันไซ ดึงความมั่นใจญี่ปุ่นเข้าลงทุน หนุนอุตฯ การแพทย์ไทย

“กนอ” เดินหน้าเจาะลึกโมเดลพื้นที่อีอีซี ตามแบบคันไซ ดึงความมั่นใจญี่ปุ่นเข้าลงทุน หนุนอุตฯ การแพทย์ไทย

กนอ.เดินสายศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษคันไซ ประเทศญี่ปุ่น วางเป้าเป็นพื้นที่โมเดลการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ขนาดใหญ่ครบวงจร ในพื้นที่อีอีซี พร้อมสร้างโอกาสในเวที “การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และ แสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 2017” โชว์ศักยภาพพื้นที่ –สิทธิประโยชน์ จูงใจนักลงทุน เปิดโต๊ะเจรจา นักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าไทย

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากรัฐบาลไทยได้เชิญชวนที่นักลงทุนประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาดูงานและให้ทิศทางการลงทุน ภายใต้โครงการระเบียง เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในช่วงที่ผ่านมา ขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนในเรื่องการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านกฎหมาย มาตรการส่งเสริมการลงทุน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่การลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งผลให้ กนอ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้นำคณะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน (Road Show) พร้อมศึกษาดูงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ (KANSAI) และดูงานด้านนวัตกรรมชีวภาพการแพทย์ (Bio Medical) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2560 เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่ครอบคลุมใน 3 พื้นที่ คือ จังหวัดระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา

“การไปศึกษาแนวทางและรายละเอียดการพัฒนานิคมฯคันไซในครั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นต้นแบบที่จะนำกลับมาพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้น ในกลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ซึ่งจะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต และศูนย์ทดสอบทางการแพทย์แบบครบวงจร” นายวีรพงศ์กล่าว

ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษคันไซ ถือเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนในด้านนวัตกรรมชีวภาพการแพทย์ (Kobe Biomedical Innovation Cluster : KBIC) ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์ทดสอบทางการแพทย์แบบครบวงจรทันสมัย

สำหรับกิจกรรมพบปะนักลงทุน กนอ. และกลุ่มผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทย ได้เข้าร่วมภายในงาน “เชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนอุตสาหกรรม หรือ M-Tech Kansai 2017” ณ เมืองโอซากา เพื่อแสดงศักยภาพพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดในไทย และสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ซึ่งถือเป็นพื้นที่เป้าหมายของรัฐบาล ที่ต้องการดึงดูดนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน เนื่องจากนักลงทุนญี่ปุ่นมีประสบการณ์ในการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว เพราะพื้นที่อิสเทิร์นซีบอร์ด มีสัดส่วนมากสุด

นอกจากนั้นยังมีเวทีพบปะสำหรับผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่น ในรูปแบบการเจรจา ทางธุรกิจ (One on One Meeting) ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งผู้ประกอบการไทยยังได้ใช้โอกาสในการหยิบยกประเด็นเสนอกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นให้ใช้ไทย เป็นฐานการผลิต ทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านชิ้นส่วน เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น ที่สนใจเข้ามาลงทุนในอนาคต
สำหรับการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามในพื้นที่EEC ขณะนี้ กนอ.ได้จัดสรรพื้นที่ที่พร้อมในการพัฒนารองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ในระยะ 5 ปีแรก (2560-2565) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน 3 พื้นที่ ประมาณ 50,000 ไร่ ขณะนี้มีพื้นที่นิคมฯพร้อมรองรับนักลงทุนได้ทันที จำนวน 14 แห่ง ประมาณ 12,000 ไร่ พื้นที่นิคมฯที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 7 แห่ง ประมาณ 15,000 ไร่ และพื้นที่เขต/สวนอุตสาหกรรมประมาณ 10,000 ไร่ และพื้นที่ที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 10,000 ไร่เศษ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวนักลงทุนเริ่มให้ความสนใจและติดตามข้อมูลนโยบายการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง