กนอ. นำสื่อมวลชนลงนิคมฯ ในพื้นที่ จ.อยุธยา

กนอ. นำสื่อมวลชนลงนิคมฯ ในพื้นที่ จ.อยุธยา

กนอ. นำสื่อมวลชนลงนิคมฯ ในพื้นที่ จ.อยุธยา เพื่อแสดงความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ ในพื้นที่ ได้แก่ นิคมฯสหรัตนนคร นิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) และนิคมฯบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดย นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1) กนอ. เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด พร้อมด้วย ผู้บริหารนิคมฯ ในพื้นที่และ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 19 ตุลาคม 2560