กนอ.ชี้แจงเหตุเพลิงไหม้โรงงานเอเซียซิลิโคนโมโนเมอร์ ในนิคมฯเอเซีย

กนอ.ชี้แจงเหตุเพลิงไหม้โรงงานเอเซียซิลิโคนโมโนเมอร์ ในนิคมฯเอเซีย

กนอ.สั่งปิดสายการผลิตบริษัทเอเซียซิลิโคนฯ ในนิคมฯเอเชีย จังหวัดระยอง หลังเกิดเพลิงไหม้ พร้อมให้บริษัทฯ จัดทำแผน และมาตรการป้องกัน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เสนอต่อสำนักงานนิคมฯเอเชีย เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและเป็นไปตามข้อปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของกนอ.ต่อไป

เมื่อวันนี้ (19 ตุลาคม 2560) นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงาน บริษัท เอเซียซิลิโคน โมโนเมอร์ จำกัด เลขที่ 1 ม.2 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เมื่อเวลา 08.20 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ ภายในโรงงาน ของ บริษัทเอเซียซิลิโคน โมโนเมอร์ จำกัด โดยสาเหตุเกิดจากขั้นตอนการขนถ่าย สาร Hexamethylcyclotrisiloxane ในสถานะของเหลวที่มีความร้อนลงถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตร โดยหน้างานมีการย้ายตัว grounding จึงทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์สะสม และปริมาณไนโตรเจนที่ใช้เพื่อปกคลุมในถังไม่ให้สารเคมีสัมผัสอากาศและลุกติดไฟ อาจไม่เพียงพอทำให้เกิดไฟไหม้ดังกล่าว และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เวลา 8.40 น. โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ในการนี้ กนอ. ได้จัดส่งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ Mobile Unit ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงบริเวณที่เกิดเหตุ ได้แก่ ชุมชนมาบชลูด และ ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง และได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดต่างๆมายังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ที่นิคมฯมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. สำนักงานใหญ่ ในลักษณะ Real Time อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ยังไม่พบสารเคมีตกค้างในอากาศแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กนอ.ขอให้บริษัทฯ เข้ามาชี้แจงสาหตุของการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าว พร้อมทั้งให้จัดทำแผนการปรับปรุงระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งแนวทางการป้องกันมิให้เกิดเหตุขึ้นในอนาคต ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมต่อไป