แถลงข่าวมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

แถลงข่าวมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.ปก.2 พร้อมด้วย นายประทีป เอ่งฉ้วน ผอ.สนป. และผู้จัดการหน่วยบางปู GUSCO แถลงข่าวมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ต่อคณะสื่อมวลชน และพาชมพื้นที่ต่างๆ เช่น บ่อหน่วงน้ำ คลองระบายน้ำ ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง   24 ตุลาคม 2560