จิตอาสาพัฒนาชุมชน

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน, สำนักงานเขตคันนายาว, สถานีตำรวจนครบาลบางชัน บริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และหน่วยงานความมั่นคง เขตคันนายาว ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย  เก็ํบผัดตบชวาในคลองเพื่อการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันน้ำเน่าเสีย และเป็นการช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อนแก่ชุมชน มี นายวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตคันนายาว พ.ต.อ. อดิศักดิ์ ชูพันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางชัน นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และหน่วยงานความมั่นคงเขตคันนายาว เข้าร่วมงาน โดยมี ประธานชุมชนเกาะจวน นายสมาน หวังพิทักษ์ ให้การต้อนรับ