พิธีเปิดศูนย์ SMEs Transformation Center : SMEs-ITC ณ นิคมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

พิธีเปิดศูนย์ SMEs Transformation Center : SMEs-ITC ณ นิคมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. และผู้บริหารระดับสูง กนอ. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ SMEs Transformation Center : SMEs-ITC ณ นิคมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ในครั้งนี้ด้วย ภายในกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ฯ ได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง บริษัท คีโจร่า (ประเทศไทย) จำกัด และ กนอ.   21 พฤศจิกายน 2560