สัมมนา Afternoon Tea Talk "โอกาส ความท้าทาย : EEC เพื่ออนาคตประเทศไทย"

สัมมนา Afternoon Tea Talk "โอกาส ความท้าทาย : EEC เพื่ออนาคตประเทศไทย"

กนอ. ให้การสนับสนุนสมาคมนักเรียนเก่า AIT (ประเทศไทย) จัดการสัมมนา Afternoon Tea Talk "โอกาส ความท้าทาย : EEC เพื่ออนาคตประเทศไทย" โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ EEC : เครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ   24 พฤศจิกายน 2560