กนอ. โชว์ความคืบหน้าเฟสแรกโครงการลานประชารัฐ นิคมฯ สระแก้ว ดีเดย์เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มี.ค.61

กนอ. โชว์ความคืบหน้าเฟสแรกโครงการลานประชารัฐ นิคมฯ สระแก้ว ดีเดย์เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มี.ค.61