นิคมฯบางพลี จ.สมุทรปราการ มอบของเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

นิคมฯบางพลี จ.สมุทรปราการ มอบของเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จัดเตรียมของขวัญ อุปกรณ์การเรียน กีฬา และขนม เพื่อมอบให้โรงเรียนและชุมชนโดยรอบนิคมฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในนิคมฯ บางพลี