นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตประจำปี 2561

นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตประจำปี 2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด พร้อมด้วยกลุ่มพันธมิตรในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด