นิคมฯสินสาครและนิคมฯ ราชบุรีมอบทุนการศึกษาในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2561

นิคมฯสินสาครและนิคมฯ ราชบุรีมอบทุนการศึกษาในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2561

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ผอ.สน.สค.) กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี และผู้พัฒนาที่ดินราชบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของแก่โรงเรียนรอบๆ นิคมฯ ราชบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561