นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งอมตะซิตี้ ครั้งที่ 6”

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งอมตะซิตี้ ครั้งที่ 6”

วันที่ 11 มกราคม 2561 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งอมตะซิตี้ ครั้งที่ 6” ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์หลังสำนักงานนิคมฯ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาและของรางวัล ซุ้มเกมส์ ซุ้มอาหาร และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนโดยรอบนิคมฯ จำนวน 12 แห่ง รวมจำนวนกว่า 700 คน