นิคมอุตสาหกรรมบางพลีมอบของให้กับโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ฯ ในโอกาสวันเด็กปี 2561

นิคมอุตสาหกรรมบางพลีมอบของให้กับโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ฯ ในโอกาสวันเด็กปี 2561

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี (สนบ.) มอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียน กีฬา และขนม ให้กับ 11 โรงเรียน และ 17 ชุมชนโดยรอบนิคมฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในนิคมฯ บางพลี