กนอ.กำชับการสอบสวนและแก้ไขปัญหา บริษัท อิวอนิก พร้อมสั่งการเยียวยาผู้เสียหายให้เป็นธรรม

กนอ.กำชับการสอบสวนและแก้ไขปัญหา บริษัท อิวอนิก พร้อมสั่งการเยียวยาผู้เสียหายให้เป็นธรรม