พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กนอ. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กนอ. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. กนอ. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กนอ. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีผู้บริหารของกนอ. และที่ปรึกษาผวก. เป็นสักขีพยาน ในการนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและห้องปฎิบัติการที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. คลองห้า ปทุมธานี   22 กุมภาพันธ์ 2561