ครบรอบ 16 ปี สถานีโทรทัศน์ Smart SME

ครบรอบ 16 ปี สถานีโทรทัศน์ Smart SME

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.บพ.ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นสื่อที่มีความเชี่ยวชาญด้าน SMEs และบริหารงาน สถานีโทรทัศน์ Smart SME ในโอกาสครบรอบ 16 ปี โดย กนอ.ร่วมบริจาคเงินทำบุญให้แก่น้องๆผู้ด้อยโอกาสตาบอดและพิการซ้ำซ้อน   25 พฤษภาคม 2561