งาน Thailand Industry Expo 2018

งาน Thailand Industry Expo 2018

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก.ปก.1 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. นางเยาวนุช จิตตินันทน์ ผช.ผวก.บร. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน กนอ.เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2018 โดยมีนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงาน Thailand Industry Expo2018 จัดระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561