ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 34 ปี

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 34 ปี

กนอ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 34 ปี โดย กนอ.มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้วย 8 สิงหาคม 2561