วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) ครบรอบ 27 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) ครบรอบ 27 ปี

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) ครบรอบ 27 ปี ในโอกาสนี้ กนอ.ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสบทบทุนกองทุนสวัสดิการ สศอ. ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   4 กันยายน 2561