กิจกรรมแถลงข่าว "ผนึกกำลัง Big brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม"

กิจกรรมแถลงข่าว "ผนึกกำลัง Big brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม"

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. ว่าที่ ผวก.กนอ. นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝตล. และ นางดวงพร ขุนทอง ผอ.กพม. เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว "ผนึกกำลัง Big brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม" จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องเลอ ดารัง โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว   6 กันยายน 2561