คณะสื่อมวลชนสำรวจความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะสื่อมวลชนสำรวจความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก.ปก.1 และนายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.บพ. พร้อมด้วย นางกรกฏ รัศมี ผอ.สน.บอ. นายสุโชติ ศิริยานนท์ ผอ.สน.บว. และนายคณพศ ขุนทอง ผอ.สน.สร. นำคณะสื่อมวลชนสำรวจความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นิคมฯ สหรัตนนคร, นิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค), และ นิคมฯ บางปะอิน โดยมีนายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย   7 กันยายน 2561