สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. พร้อมด้วย ผอ.ฝยศ. และ ผอ. กนผ. ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   3 ตุลาคม 2561