ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 35 ปี

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 35 ปี

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก. กนอ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 35 ปี ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสนี้ กนอ.มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ด้วย