นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รวอ.) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมีคณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง กนอ. ให้การต้อนรับ ในการนี้ รวอ. ได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. บริเวณชั้น 5 กนอ. สนญ. ด้วย