ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 59 ปี

ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 59 ปี

วันที่ 27 กันยายน 2562 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ กนอ. ผู้แทน กนอ. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 59 ปี และมอบเงินร่วมบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถาบันเครือข่าย