นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้แทน กนอ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้แทน กนอ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้แทน กนอ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี และร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์
สถาบันเครือข่าย