นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยนางสาวสุวัฒนา กมลวัทนนิศา นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต และนายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ กนอ. ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยยอดเงินกฐินถวายวัดรวมทั้งสิ้น 5,163,704.- บาท
สถาบันเครือข่าย