นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเริ่มต้นก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเริ่มต้นก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเริ่มต้นก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 โดยมี นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผอ.ฝพน. และนางสาวปคุณดา ชั้นบุญ ผอ.กปส. เข้าร่วมพิธี ณ ถนนหลวง 33 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 59 นิคมฯ มีพื้นที่ประมาณ 1,746 ไร่ รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อีกทั้งนำแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ให้เป็นไปตามกฏหมายและตามมาตรฐานสากล
สถาบันเครือข่าย