กนอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

กนอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ1 นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 3 และผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 และบริเวณแนวถนนด้านหน้าอาคาร สปอ. กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันเครือข่าย