กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.แสน ชฎารัมย์ รองประธานมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทย  ว่าที่ร้อยตรี พุทธพร โตถาวร ที่ปรึกษาบริษัท คิงส์แพค อินดัสเตรียล และนายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ร่วมเป็นประธานส่งมอบถุงซิปอเนกประสงค์ลดการแพร่เชื้อจากบริษัท คิงส์ แพค อินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 30,000 ใบ ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และชุมชนโดยรอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19) โดยถุงดังกล่าวนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบจากบริษัท คิงส์ แพค อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เพื่อส่งต่อให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศและชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงใช้แยกขยะติดเชื้อไม่ให้ปะปนกับขยะทั่วไปเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชน
สถาบันเครือข่าย