เชิญชวนที่ปรึกษาเข้าร่วมคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายงานจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยกำหนดให้ที่ปรึกษาที่มีความสนใจเข้ายื่นเอกสารคุณสมบัติเบื้องงต้น ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ในเวลาราชการ ที่ ชั้น เอ็ม กองพัสดุ ฝ่ายบริหาร หากมีข้อสงสัยติดต่อ  0 2253 0561 ต่อ 1213

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ