คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
01
10.2565
กนอ.-ส.อ.ท. จัดงานสัมมนาวิชาการ “Eco Innovation Forum 2022” ยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ผ่านหลักการ “6S”ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ลดมลพิษ-ผลกระทบชุมชน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานสัมมนาวิชาการ “ECO Innovation Forum 2022” ภายใต้แนวคิด “Eco Journey to Carbon Neutrality”ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ผ่าน 6 ด้านหลัก หรือ “6S”ที่มุ่งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน(Sustainable Development)และการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial Town) สอดรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ เน้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ลดมลพิษ ลดผลกระทบจากการประกอบการอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตอบโจทย์การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

4
0
Icon
01
10.2565
เยี่ยมชมการบริหารงานของ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ มีผู้บริหาร กนอ.

2
0
Icon
01
10.2565
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ.

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. พร้อมจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของโรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น

2
0
Icon
01
10.2565
งานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2022 ภายใต้แนวคิด “Eco Journey to Carbon Neutrality”

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2022 ภายใต้แนวคิด “Eco Journey to Carbon Neutrality” พร้อมด้วย ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรี, รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ., นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของ กนอ. และ ส.อ.ท.

0
0
Icon
01
10.2565
ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้การต้อนรับ รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เพื่อหารือมาตรการรับมือและป้องกันน้ำท่วม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนรอบนิคมฯ

1
0
ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Management)
23
09.2565
Icon
แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 420 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง จ้างดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ สำหรับโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงาน กลับมาใช้ใหม่ ของบริษัท วีโอเลีย ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
21
09.2565
Icon
3. ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 21 ก.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 525 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร
09
09.2565
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน.PDF
ขนาดไฟล์ 853 KB ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา สำรวจ การพัฒนาร่องน้ำการเดินเรือท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ”
07
09.2565
Icon
doc02405220220907170931.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications and Marketing ประจำปี 2566”
31
08.2565
Icon
01 ประกาศเผยแพร่แผน Digital Com ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 455 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2566”
26
08.2565
Icon
5.เอกสารแนบท้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ประกาศจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2566-ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
3.ประกาศโครงการจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึกและบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ของ กนอ. ประจำปี 2566-TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.ประกาศจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2566-ประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.ประกาศจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 636 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
09.2565
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
09.2565
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 253 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ระกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (SMART I.E.) และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะ (SMART I.Z.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28
09.2565
มาใหม่
Icon
11.ประกาศผู้ชนะ SMART IE.pdf
ขนาดไฟล์ 285 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(Environmental Monitoring & Control Center : EMCC) ประจำปีงบประมาณ 2566 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26
09.2565
มาใหม่
Icon
img20220926_10041804.pdf
ขนาดไฟล์ 25 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ (Outsource) พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
21
09.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment PPE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
09.2565
Icon
ppe.pdf
ขนาดไฟล์ 287 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office - Automation Management System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
09.2565
มาใหม่
Icon
ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 31 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ สำหรับโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรม และนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ของบริษัท วีโอเลีย ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23
09.2565
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กนอ. ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
09.2565
Icon
5.เอกสารประกวดราคา + ลายเซ็น 19-09-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ประกาศเชิญชวน + ลายเซ็น 19-09-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 761 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0. TOR PR Agency ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0. MIDPRICE PR Agency ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 302 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างงานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring & Control Center : EMCC) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศใหม่)
14
09.2565
Icon
img20220914_15490620.pdf
ขนาดไฟล์ 359 KB ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
img20220914_15463262.pdf
ขนาดไฟล์ 494 KB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2566
04
09.2565
ประกาศประกวดราคาจ้างงานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring & Control Center : EMCC) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31
08.2565
Icon
img20220831_17051232.pdf
ขนาดไฟล์ 391 KB ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
img20220831_17010396.pdf
ขนาดไฟล์ 362 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
img20220831_17064073.pdf
ขนาดไฟล์ 65 KB ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา สำรวจ การพัฒนาร่องน้ำการเดินเรือท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยวิธีคัดเลือก
22
09.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการ (Outsource) พนักงานรับโทรศัพท์ให้ข้อมูล และบริการลูกค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21
09.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
09.2565
ประกาศผู้ชนะงานค่าจ้างเหมาทบทวนการประเมิน มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 36 (TAS 36) มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 (TAS 40) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (TFRS 13) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15)
15
09.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Outsource ผู้ปฏิบัติงาน จากบริษัทเอกชน สำนักงานใหญ่ 2566
13
09.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำฯ ของ สนพ. ปี 2566
13
09.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2564
14
01.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
01
12.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2564
01
11.2564
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาตัดหญ้า และบํารุงรักษาต้นไม้ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
28
09.2565
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการ (Outsource) ผู้ปฏิบัติงานงานบริการขับรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
28
09.2565
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
28
09.2565
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
28
09.2565
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลางโครงการเช่าตู้สำนักงานชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
28
09.2565
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26
09.2565
มาใหม่
Icon
1.1 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 484 KB ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
30
09.2565
มาใหม่
ร่างขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างเหมาตัดหญ้า และบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี และบริเวณบ้านพักพนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
28
09.2565
มาใหม่
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างบริการ (Outsource) ผู้ปฏิบัติงานงานบริการขับรถยนต์ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ปีงบประมาณ 2566
28
09.2565
มาใหม่
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ปีงบประมาณ 2566
28
09.2565
มาใหม่
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ปีงบประมาณ 2566
28
09.2565
มาใหม่
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการเช่าตู้สำนักงานชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
28
09.2565
มาใหม่
Icon
TOR-เช่าตู้สำนักงานชั่วคราว.pdf
ขนาดไฟล์ 246 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
21
04.2565
Icon
1.รายงานผลประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

Client 01

Client 01 Description

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border