คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
 

ภาพรวมการประกอบ
กิจการ

Overview of Industrail Estates
 

ข้อมูลประเทศต่างๆที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม (ปี2561 ระหว่าง ตุลาคม 2560- กันยายน 2561)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ปี 2561

ข้อมูล ณ กันยายน 2561


กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ปี2561 ระหว่าง ตุลาคม 2560- กันยายน 2561)

สัญชาติที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ปี 2561

ข้อมูล ณ กันยายน 2561

Border