เกี่ยวกับ มูลนิธิ

เครื่องหมายของมูลนิธินี้
คือ รูปลูกศรสีแดง และสีเขียวล้อมกรอบสีขาว อยู่ในวงกลมสีม่วงมี ข้อความภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยู่ด้านล่างวงกลม