ติดต่อเรา

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร

0 2253 0561 ต่อ 8000
02 257 0877

ติดต่อสอบถาม