ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ "เก็บเล็กผสมน้อย" วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 FM. 90.5 Mhz.

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ "เก็บเล็กผสมน้อย" วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 FM. 90.5 Mhz.

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ "เก็บเล็กผสมน้อย" วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 FM. 90.5 Mhz.