ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก กนอ. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิ­จพิเศษชายแดน

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก กนอ. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิ­จพิเศษชายแดน

สัมภาษณ์ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก กนอ. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิ­จพิเศษชายแดน ภายหลักงานสถาปนา 43 ปี กนอ. ทางสถานีโทรทัศน์