กิจกรรม Roadshow ส่งเสริมการลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 8-11 เมษายน 2559

กิจกรรม Roadshow ส่งเสริมการลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 8-11 เมษายน 2559

กิจกรรม Roadshow ส่งเสริมการลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 8-11 เมษายน 2559
สถาบันเครือข่าย