กนอ. ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8 มิถุนายน 2559

กนอ. ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8 มิถุนายน 2559

ประธานกรรมการ กนอ. พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร พร้อมด้วยคณะกรรมการ กนอ. ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง