กนอ.จัดกิจกรรม ร้อยดวงใจนิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย สุวรรณภูมิ 13 ธันวาคม 2559

กนอ.จัดกิจกรรม ร้อยดวงใจนิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย สุวรรณภูมิ 13 ธันวาคม 2559

กนอ. จัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ"
สถาบันเครือข่าย