3 ตุลาคม 2560 ห้องข่าวธุรกิจ กนอ. เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา อีอีซี

3 ตุลาคม 2560 ห้องข่าวธุรกิจ กนอ. เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา อีอีซี

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. กนอ. สัมภาษณ์ในรายการ ห้องข่าวธุรกิจ ช่องเนชั่น 22 เรื่อง กนอ. เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา อีอีซี วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
สถาบันเครือข่าย