รางวัลที่ 1 วีดีทัศน์ "โครงการกล้าทำดี"

รางวัลที่ 1 วีดีทัศน์ "โครงการกล้าทำดี"