รางวัลที่ 3 วีดีทัศน์ "โครงการกล้าทำดี"

รางวัลที่ 3 วีดีทัศน์ "โครงการกล้าทำดี"