คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
11
01.2565
พิธีเปิดหน้าดินและวางศิลาฤกษ์ โครงการ Amata Taipei Smart City

นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ กนอ. และนางสาววิชชุดา สีมาขจร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดหน้าดินและวางศิลาฤกษ์ โครงการ Amata Taipei Smart City

58
0
Icon
05
01.2565
กนอ.เร่งศึกษาลู่ทางลงทุนธุรกิจใหม่และต่อยอดลงทุนธุรกิจเดิม แย้ม 8 ประเภทธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาลู่ทางลงทุนธุรกิจใหม่ และต่อยอดการลงทุนในธุรกิจเดิม พร้อมทั้งหาช่องทางการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการลงทุน เผย 8 ประเภทธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ

67
0
Icon
25
12.2564
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯระยอง ปิดศูนย์ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 สำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม หลังเปิดฉีดมา 7 เดือน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯระยอง ปิดศูนย์ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 สำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม หลังเปิดฉีดมา 7 เดือน ภาพรวมฉีดวัคซีนได้ 130,000 โดส ครบ 100 เปอร์เซ็นเต็ม

49
0
Icon
23
12.2564
“มหกรรมของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม” พบกับสินค้าราคาถูก 23-26 ธ.ค.นี้ ณ นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชน ผ่านการจัดงาน “มหกรรมของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม” หวังสร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

53
3
Icon
14
12.2564
ฉลอง 49 ปี กนอ. เปลี่ยนเพื่ออนาคต.....สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน “Transform…to the sustainable Future”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ฉลองครบรอบ 49 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “49 ปี กนอ. เปลี่ยนเพื่ออนาคต.....สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน : Transform to the Sustainable Future” โชว์วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรในภูมิภาค ประกาศเดินหน้าแผนปี’65 สร้างมิติใหม่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตของภูมิภาคอาเซียน สอดรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนโยบาย BCG ของรัฐบาล ในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

134
0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18
01.2565
มาใหม่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18
01.2565
มาใหม่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงระบบ e-PP รวมถึง Open Data และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อยกระดับ TSC ประจำปีงบประมาณ 2565
14
01.2565
มาใหม่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาสำรวจและออกแบบปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
12
01.2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริการจองห้องประชุม
12
01.2565
ประกาศแผน โครงการซ่อมแซมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
29
12.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการจ้างจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18
01.2565
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 321 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาลและระบบควบคุมไฟฟ้าบ่อน้ำบาดาลที่ 6 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24
12.2564
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายด้านความปลอดภัย CCTV ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา 9 เดือน
17
01.2565
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว โต๊ะทำงาน จำนวน 16 ตัว เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 16 ตัว เก้าอี้สำหรับผู้ติดต่อ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28
12.2564
Icon
Folder(2021-12-28)0002.PDF
ขนาดไฟล์ 402 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าตู้สำนักงานชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04
10.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
09.2564
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักาำหรับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17
01.2565
มาใหม่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
10
01.2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจอแสดงผลแบบระบบสัมผัส พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์อื่นๆ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
10
01.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโปร่ง (Mesh Fence) รอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ระยะที่ 3)
10
01.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่าของบริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
12.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ จุ้นจี้.pdf
ขนาดไฟล์ 326 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาเช่า โครงการเช่าบริการติดตามตรวจสอบความปลอดภัย (CCTV) ระยะเวลา 60 เดือน สำหรับนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยและนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20
12.2564
Icon
FF51~1.PDF
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 18 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 290 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างโครีงการจ้างเหมาบริการจัดทำแฟ้มผู้ประกอบกิจการและจัดเก็บภายนอก (Service of Document Storage) (ระยะที่ 2)
06
09.2560
Icon
20170906154603136911337.pdf
ขนาดไฟล์ 256 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงผล LED สำหรับรถประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30
12.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระยะเวลา 6 เดือน (ทดแทนสัญญาเช่าเลขที่ กพด. 13/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24
12.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระยะเวลา 6 เดือน (ทดแทนสัญญาเช่า เลขที่ กพด. 3/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24
12.2564
ประกาศ กน.อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมงานมหกรรมของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22
12.2564
Icon
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 263 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) ของบริษัท พีทีที โกลบอล (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
11.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 321 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
23
11.2564
Icon
EPSON025.PDF
ขนาดไฟล์ 141 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
14
10.2564
มาใหม่
Icon
สรุปผลไตรมาสที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 918 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)
01
07.2564
มาใหม่
Icon
1.รวบรวมรายไตรมาส 2 ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 160 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศ (เจ).pdf
ขนาดไฟล์ 55 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2564
14
01.2565
มาใหม่
Icon
ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 95 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
01
12.2564
มาใหม่
Icon
พฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 126 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2564
01
11.2564
มาใหม่
Icon
ตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 56 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กันยายน 2564
01
10.2564
มาใหม่
Icon
กันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 71 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก
19
01.2565
มาใหม่
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักสำหรับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17
01.2565
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด - MIT ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12
01.2565
Icon
TOR + ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 690 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
10
01.2565
Icon
ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 598 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
10
01.2565
Icon
ราคากลาง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 228 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อจอแสดงผลแบบระบบสัมผัส พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์อื่นๆ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
10
01.2565
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิมของสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14
01.2565
มาใหม่
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าใช้บริการรถเคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Mobile Unit) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
01.2565
มาใหม่
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการซ่อมแซมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT)
04
01.2565
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโปร่ง (Mesh Fence) รอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ระยะที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
12.2564
Icon
doc00699220211230125329.pdf
ขนาดไฟล์ 33 MB ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในนิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง ระยะเวลา 25 ปี
20
12.2564
Icon
เอกสารแนบ 12 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 11 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 10 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 567 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 9 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 8 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 508 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 7 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 6 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 5-3 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 5-2 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 5-1 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-6 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 11 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-5 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 12 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-4 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 14 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-3 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 11 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-2 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 11 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-1 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 12 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 3-5 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 3-4 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 3-3 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 3-2 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 3-1 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 2 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 1-2 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 1-1 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา โครงการเช่าบริการระบบติดตามตรวจสอบความปลอดภัย (CCTV) ระยะเวลา 60 เดือนสำหรับนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงและนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22
11.2564
Icon
ร่างเอกสารประกวด.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 290 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 18 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

Client 01

Client 01 Description

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border