คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
01
02.2566
กนอ. มอบ“ธงขาวดาวทอง-ดาวเขียว”ให้ รง.ยึดหลักธรรมาภิบาลฯดีเยี่ยม ตอกย้ำอุตสาหกรรมคู่ชุมชน-สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี’65 เผย 127 โรงงานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม รับธงขาวดาวเขียว ขณะที่ 29 โรงงาน รักษามาตรฐานในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี ได้รับธงขาวดาวทอง ตอกย้ำความเชื่อมั่นและสร้างการยอมรับ เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมอยู่คู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน!

4
0
Icon
31
01.2566
กนอ. ต้อนรับ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2, ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, คณะผู้แทนชมรมผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ ในโอกาสเ

กนอ. ต้อนรับ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2, ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, คณะผู้แทนชมรมผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ ในโอกาสเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

12
0
Icon
31
01.2566
พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ให้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสายงานปฏิบัติการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2

11
0
Icon
26
01.2566
สัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

สัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

15
0
Icon
26
01.2566
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง”

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง”

11
0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางและพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการนำเทคโนโลยีการแปลงตัวอักษรด้วยแสง (Optical Character Recognition : OCR) มาประยุกต์ใช้กับระบบ e-PP
30
01.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 39 ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 469 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาทบทวนสิทธิประโยชน์ในการดึงดูดนักลงทุนร่วมกับ BOI ในพื้นที่ EEC
20
01.2566
Icon
3. ประกาศเผยแพร่แผน ลว.20 ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 489 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18
01.2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องจากผู้เช่ารายเดิม ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 - กรกฎาคม 2566
13
01.2566
Icon
แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 245 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft 365 โดยวิธีคัดเลือก
10
01.2566
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
10
01.2566
Icon
1.1 ประกาศ เผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 440 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
30
01.2566
มาใหม่
Icon
img20230130_15315455.pdf
ขนาดไฟล์ 171 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกประกวดราคา โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft 365
05
01.2566
ประกาศยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04
01.2566
Icon
ประกาศยกเลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 299 KB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตวิดีโอภาพรวม CSR กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27
12.2565
Icon
3.ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 250 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft 365”
21
12.2565
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
28
11.2565
Icon
ประกาศผู้ชนะ ลายเซ็น.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาเพิ่มส่วนต่อขยายระบบควบคุม สั่งการ สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวกรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
01.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศ กนอ. ที่ 8-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 13 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโปร่ง (MESH FENCE) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ระยะที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27
01.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 20 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบรูปรายการก่อสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานและงานซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในบ้านพักรับรองของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
26
01.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศงานปรับปรุงทาสีฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และลานอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำนิคมอุตสาหกรรม (อ่าง B) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
26
01.2566
มาใหม่
ประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงการวางท่อส่งจ่ายน้ำของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
26
01.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศวางท่อส่งจ่ายน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการเช่าใช้บริการระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังจากระยะไกล ระยะเวลา 60 เดือน ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
01.2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กนอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
27
01.2566
มาใหม่
Icon
7.ประกาศผู้ชนะ กตส.2.pdf
ขนาดไฟล์ 288 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม จำนวน 2 เครื่อง ของ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดฯ
25
01.2566
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft 365 โดยวิธีคัดเลือก
24
01.2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)
19
01.2566
Icon
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 1_2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Feasibility Study) โดยวิธีคัดเลือก
18
01.2566
Icon
ประกาศ กนอ. ลว. 18 ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 307 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริการจองห้องประชุมระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17
01.2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
03
10.2565
Icon
doc03315120221208094459.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
doc03315020221208094447.pdf
ขนาดไฟล์ 281 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
01
07.2565
Icon
doc03303020221207091244.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
doc03302920221207091234.pdf
ขนาดไฟล์ 280 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2565
01
11.2565
Icon
ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 82 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กันยายน 2565
02
10.2565
Icon
กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 103 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2565
01
09.2565
Icon
สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 65 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
01
08.2565
Icon
กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 63 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ขอบเขตของงานและราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานและงานซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในบ้านพักรับรองของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
26
01.2566
มาใหม่
ขอบเขตของงานและราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และลานอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำนิคมอุตสาหกรรม (อ่าง B) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
26
01.2566
มาใหม่
ขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงการวงท่อส่งจ่ายน้ำของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
26
01.2566
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำฝนภายในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 3)
26
01.2566
มาใหม่
Icon
ราคากลาง (4).pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาทบทวนสิทธิประโยชน์ในการดึงดูดนักลงทุนร่วมกับ BOI ในพื้นที่ EEC โดยวิธีคัดเลือก
24
01.2566
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 745 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษา/ประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11
01.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาเพิ่มส่วนต่อขยายระบบควบคุม สั่งการ สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวกรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13
01.2566
Icon
ร่างประกาศ กนอ. ลว. 13 ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อ (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อทุ่นอุตุนิยมวิทยาทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13
01.2566
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรั้วโปร่ง (MESH FENCE) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ระยะที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
01.2566
Icon
ร่างประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 246 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบรูปรายการก่อสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาเช่า โครงการเช่าใช้บริการระบบเฝ้าระวังและป้องกันอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone System) พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
01.2566
Icon
0.MID PRICE _Anti_Drone_.pdf
ขนาดไฟล์ 780 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ประกาศ ANTI-DRONE (ร่าง).pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
5.เอกสารแนบท้าย ANTI-DRONE (ร่าง).pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย
06
12.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อทุ่นอุตุนิยมวิทยาทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02
12.2565
เอกสารสัญญาจ้างการนิคมอุตสาหกกรรมแห่งประเทศไทย
25
01.2566
มาใหม่
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
21
04.2565
Icon
1.รายงานผลประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

Client 01

Client 01 Description

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border