กนอ. มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด

กนอ. มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร. จริยา สุขะปาน ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ นางสาววรพี นาคเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ “กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด” เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ให้กับโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยได้นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 5,000 หลอด โดยมีนายแพทย์องอาจ จริยาสถาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ CSR ประจำปีงบประมาณ 2564

กนอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ CSR ของนิคมฯ/ท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564

มอบถังเก็บน้ำ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กนอ. มอบถังเก็บน้ำให้กับชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

กนอ. จัดกิจกรรมอบรม "CSR in Process กับแนวทางการพัฒนาชุมชนตามมาตรฐาน ISO 26000"

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000
สถาบันเครือข่าย