กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย Green Network ครั้งที่ 1

กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย Green Network ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2558 กนอ. ได้จัดกิจกรรม/เวทีสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายฯ ของกลุ่มนิคมฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/สระบุรี จำนวน 5 นิคมฯ ได้แก่ สหรัตนนครฯ บางปะอิน บ้านหว้า แก่งคอย และหนองแค โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน   ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและการมีส่วนร่วมของ Green Network  รวมถึงการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม/เวทีสานสัมพันธ์มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของ กนอ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข" หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข“ หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้ ตามนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม บริเวณ กนอ. สำนักงานใหญ่ ริมถนนนิคมมักกะสัน

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
สถาบันเครือข่าย