ค่ายเยาวชนไทยหัวใจ ECO (สืบทอดวิถีไทย เยาวชนร่วมใจรักษ์น้ำ)

ค่ายเยาวชนไทยหัวใจ ECO (สืบทอดวิถีไทย เยาวชนร่วมใจรักษ์น้ำ)

กนอ. จัดกิจกรรมในโครงการค่ายค่ายเยาวชน ไทยหัวใจ ECO ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (สืบทอดวิถีไทย เยาวชนร่วมใจรักษ์น้ำ) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558 โดยวันแรกจะมีการเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และมีพิธีเปิดโครงการฯ โดยนางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา ผู้ช่วยผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนิคมฯ เกตเวย์ ซิตี้

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข" หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข“ หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้ ตามนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม บริเวณ กนอ. สำนักงานใหญ่ ริมถนนนิคมมักกะสัน

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
สถาบันเครือข่าย